לקביעת פגישה : 050-4988998

עו"ד

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

שם :  
טל':  
ייעוץ ראשוני ללא התחייבות


הליכי אימוץ בארץ ובחו"ל

חוק האימוץ קבע כי העיקרון המנחה העיקרי והמרכזי בקביעת אימוץ הינו בטובת הילד. מכיוון שמדובר בהליך רגיש ומורכב שלתוצאותיו השלכות רבות ומורכבות יותר מההליך עצמו כלפי הילד או הילדה המאומצים, ההורים המאמצים וההורים הביולוגים, המחוקק קבע שאימוץ ילדים יעשה רק בהוראת צו של בית המשפט ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

הסכמת ההורים הביולוגים למסירת הילד לאימוץ:

החוק דורש כי שני ההורים הביולוגים יביעו את הסכמתם לאימוץ הם לא חייבים לדעת מיהם ההורים המאמצים.
ישנם מקרים מסוימים בהם לא נדרשת הסכמת ההורים הביולוגים אלא הכרזה של היועץ המשפטי לממשלה בלבד:

• כאשר הוריו הביולוגים של הילד לא מכירים בו.
• כאשר לא ניתן לזהות או לאתר את ההורים הביולוגים של הילד.
• כאשר הוריו הביולוגים של הילד מזניחים או מפקירים אותו או שאינם מוכנים לקבל את הילד לביתם.
• כשאר הוריו הביולוגים של הילד נפטרו או הוכרזו כפסולי דין.
• כאשר אין בידי ההורים הביולוגים את היכולת לדאוג לצרכיו של הילד ואין סיכוי שהמצב הכלכלי ישתנה בעתיד.
• כאשר ההורים הביולוגים אינם מוכנים לדבר האימוץ והמניע שלהם אינו מוסרי או נחשב בלתי חוקי.

לפי חוק אימוץ ילדים ישנן הגבלות נוספות של החוק: אימוץ הינו אפשרי בדרך כלל רק עם קטינים: ילדים עד גיל 18. אך במקרים חריגים בסמכות בית המשפט לפסוק גם אימוץ לבגירים, כלומר מתבגרים שהם מעל גיל 18.

אימוץ יעשה על ידי בני זוג נשואים כדין. למרות, שבתקופה האחרונה ניתנו פסיקות אשר אישרו אימוץ ילדים על ידי בני זוג חד מיניים מכוח אותו עיקרון של טובת הילד. על הילד המאומץ להיות בן אותה דת של ההורים המאמצים. הפרש הגילאים בין ההורים המאמצים לילד שאותו רוצים לאמץ יהיה 18 שנים לפחות.

כאשר ניתן צו האימוץ, נשללים מההורים הביולוגים כל הזכויות והחובות שלהם כלפי הילד, ואותן זכויות וחובות מועברים אל ההורים המאמצים. אף על פי כן, במקרים בהם ימצא בית המשפט לנכון, ניתנת בידיו האפשרות לצמצם את צו האימוץ ולקבוע בו כי להורים הביולוגים תהיה אפשרות לבקר את ילדם הביולוגי ולהישאר עמו בקשר. מקרים כאלו מצויים במסגרת הליך אימוץ פתוח בו לא מתנתק הקשר עם ההורים הביולוגים, אולם לרוב אימוץ פתוח אינו מומלץ לטובת הילד. עניין זה כאמור מתנגש עם עיקרון עליו מושתת חוק האימוץ- עיקרון טובת הילד.

הכל כמובן בהתאם לנסיבות וכל מקרה הוא לגופו. תהליך אימוץ בארץ וכן תהליך אימוץ בחו"ל: תהליך אימוץ ילדים בארץ הינו תהליך ארוך הן בשל העובדה כי בישראל אין הרבה ילדים צעירים המועמדים לאימוץ והן בשל תהליך בדיקת ההורים המאומצים ובחינת עמידתם בקריטריונים השונים כגון טיב מערכת היחסים ביניהם, בריאותם, מצבם הכלכלי העכשווי והעתידי- עד כמה שאפשר לנסות ולהסתמך עליו פערי הגילאים בין ההורים המאמצים לילד המאומץ (נדרש כי לא יהיה פער של פחות מ- 18 שנים), מבדקים פסיכולוגים, קבוצות הכנה לאימוץ הבוחנות עד כמה שניתן את יכולת התפקוד ההורית העתידית של המבקשים לאמץ ילד (בדיקות אלו נעשות בעיקר כאשר רוצים לפנות לאימוץ בחו"ל).

הסדר בעניין שמירה והגנה על ילדים וכן שיתוף פעולה באימוץ בינלאומי. ברוח אמנה זו נחקק התיקון לחוק אימוץ ילדים, במטרה למנוע מקרים של חטיפת ילדים, הברחת ילדים וסחר בהם. כיום מותר לאמץ ילדים בחו"ל רק בהתאם לכללים ולתנאים אשר נחקקו בחוק אימוץ.

לרוב, מתקיימים יותר הליכי אימוץ של ילדים ממדינות זרות עקב מספר עובדות מהותיות ומשמעותיות בעבור זוגות המבקשים לממש את חלום ההורות. די בכך, כי אותם זוגות כבר עברו דרך ארוכה למודת סבל פיזי ונפשי עד שהם הגיעו לנקודה בה התברר להם כי הדרך היחידה להגשים את חלומם ולהפוך להורים יכולה להתממש רק על ידי הליך האימוץ, בכדי להבין כמה מורכב ומתסכל יהיה בעבור אותם זוגות להמתין זמן רב עד שיוכלו לאמץ ילד או ילדה, ולכן לרוב הם יעדיפו לבחור בהליך אימוץ ילדים מחו"ל שהינו תהליך קצר באופן משמעותי בחו"ל מאשר בארץ, וזאת עקב העובדה כי בחו"ל קיים מספר גדול מאוד של בתי יתומים לעומת המועמדים המועטים לאימוץ בארץ.

אולם, הליך אימוץ בחו"ל הינו מטבע הדברים כרוך בפרוצדורה מורכבת הרבה יותר, ועמידה הן בכללי האמנות השונות והבינלאומיות, הן בתנאי החוקים במדינות הזרות, והן בתנאי חוק האימוץ בארץ לכן, גם עלות ההליך הינו יקר יותר.

לפי חוק האימוץ בארץ את הבקשה לאימוץ בחו"ל חייב להגיש תושב ישראל בלבד. הבקשה לאימוץ בחו"ל תוגש אל עמותה הפועלת בנושא של אימוץ ילדים ממדינות זרות, ואשר קיבלה הכרה מיוחדת על ידי שר המשפטים, שר הרווחה ושר העבודה לאחר שעמדה בתנאים שנקבעו כחוק. אותה עמותה היא האחראית על הליכי האימוץ בארץ ועל הליכי האימוץ בחו"ל ומתוקף כך עליה לפנות לרשויות ולגורמים המוסמכים לטפל בנושא של אימוץ ילדים בחו"ל, לקבל מהם את המידע הרלוונטי לגבי הילד המועמד לאימוץ, לוודא שניתנו כל האישורים וההסכמות לביצוע הליך האימוץ הבינלאומי, לוודא שהליך האימוץ עומד בכל תנאי המדינה הזרה, לדאוג לאישורי הכניסה לארץ ובסופו של ההליך הפרוצדוראלי לערוך בדיקות ומעקבים בעניין קליטתו של הילד במשפחה אשר אימצה אותו.

לפנייה לעו"ד מתמחה בתחום אימוץ מלאו פרטיכם בלשונית למעלה באתר ועו"ד אימוץ יחזור אליכם בהקדם.
קידום אתרים
קידום אתרים בגוגל האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עו"ד כל הזכויות שמורות עורך דין אישי