לקביעת פגישה : 050-4988998

עו"ד

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

שם :  
טל':  
ייעוץ ראשוני ללא התחייבות


הלבנת הון והחוק לאיסור הלבנת הון:

מהי למעשה הלבנת הון? הלבנת הון הינה אי דיווח והסתרת הרווחים האמיתיים של העסק. החוק המטפל במקרי הלבנת הון הינו חוק איסור הלבנת הון, למעשה הלבנת הון הינה עבירה מורכבת ביותר אשר הבסיס שלה הוא - טשטוש המקור אשר ממנו נובע הכסף. טשטוש המקור הכספי ביכולתו לבוא לידי ביטוי בשיטות פעולה שונות ומגוונות כגון: עריכת עסקאות פיקטיביות או מסירת פרטים מזהים על חברה או אדם בדויים אשר אינם קיימים במציאות אך מהווים כמקור לכסף או עושים שימוש בכסף מבחינת רשויות האכיפה כאשר בפועל אדם או חברה אחרים עושים שימוש בכסף לטובת הרווחים האישיים.

העברת כספים בלתי חוקית הינה הלבנת הון אשר יכולה להיעשות בין מדינה למדינה או בין חברה לחברה או עסקים קטנים וגדולים בינם לבין עצמם בארץ. אי דיווח על ההכנסה האמיתית המתקבלת באותו עסק. יתכן כי לא יינתן דיווח בכלל ויתכן שיינתן דיווח על הכנסה פחותה יותר ממה שבאמת התקבל ברווחי העסק, וזאת, לפי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון הקובע כי מבצע העבירה אינו רק מי שמבצע פעולה ברכוש אסור אלא הוא גם מי שמוסר מידע כוזב לרשויות על מנת שלא יגיע אליהם הדיווח האמיתי על ההכנסות או שלא יגיע אליהם הדיווח בכלל.

הלבנת הון יכולה לחול גם במקרים בהם מדובר בכסף שמקורו הינו במעשים פליליים ובפשיעה. לכן, ישנם מקרים רבים בהם יש לערוך פיקוח דקדקני ומוקפד על הלקוחות ודיווחיהם, תוך שמירה על חובות אחרות כגון: החובה לשמור על חיסיון, החובה לשמור על סודיות, החובה להגן על פרטיות והחובה לשמור על אמון.

בפרק ח' לחוק איסור הלבנת הון העוסק במאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו, נקבע בסעיף 29(ב) כי הרשות לאיסור הלבנת הון: "תנהל את מאגר המידע, תעבד אותו ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת מידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשם יישום חוק זה ".

העונש הניתן על הפרת סודיות הלבנת הון:

"הגישה למאגר המידע תהיה לבעלי תפקידים ברשות המוסמכת שקבע ראש הרשות המוסמכת בהסכמתו של המפקח הכללי של משטרת ישראל ".

חוק הלבנת הון למעשה, מקיים את האיזון הנדרש בין שמירה על החובות האמורות לבין הפיקוח על דיווח אמיתי, נכון ומהימן בכך שהוא מאפשר את העברת המידע בגין עניינים פיננסיים בלבד לרשויות אכיפת החוק, וקובע בסעיף 30 לחוק איסור הלבנת הון עולה כי על אף הוראות החוק להגנת הפרטיות, לא תעביר הרשות המוסמכת (הרשות לאיסור הלבנת הון) מידע מתוך מאגר המידע אלא רק על פי הוראות חוק זה ולרשויות כמפורט בו. וכן, קבלת מידע מרשות המס יהיה רק בהתאם להוראות חובת הסודיות שבדיני המס לפי סעיף 31 לחוק איסור הלבנת הון.

בהתאם לחוק, על כל עסק לדווח על פעולותיו הרגילות שמתבצעות בו והן על הפעולות החריגות המתבצעות בו, ואשר להן אין הסבר או הצדקה הסבירים להתקיימותם. חוק איסור הלבנת הון קובע עונשים הן למבצעים פעולות ברכוש אסור והן לעובדים ברשות לאיסור הלבנת הון אשר אינם שומרים על חובת הסודיות כנדרש בחוק: נקבע כי, מי שעושה פעילות ברכוש מתוך ידיעה כי הרכוש מהווה רכוש אסור על פי החוק לאיסור הלבנת הון- גזר דינו הוא מאסר של 10 שנים או קנס פי עשרה מהקנס הקבוע בחוק העונשין. נקבע כי, מפר הסודיות בעניין החומר על הלבנת הון שהגיע לידיו יקבל עונש מאסר של 3 שנות מאסר או קנס. ואם מפר הסודיות גרם ברשלנות לגילוי המידע דינו מאסר שנה או קנס לפי חוק העונשין.
קידום אתרים
קידום אתרים בגוגל האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עו"ד כל הזכויות שמורות עורך דין אישי