לקביעת פגישה : 050-4988998

עו"ד

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

שם :  
טל':  
ייעוץ ראשוני ללא התחייבות


זכויות עובדים

זכויות עובדים מעוגנים במסגרת חוקי העבודה הסוציאליים, כאשר הבולטים מביניהם הינם חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק חופשה שנתית. זכויות עובדים הינן זכויות המוקנות להם מכוח החוקים הבאים מתחום דיני העבודה וחופש החוזים, אך בעיקר מכוח חוקי היסוד, חוקי יסוד לדוגמא: חופש העיסוק, כבוד האדם וחירותו.

ישנה מטרה עיקרית של זכויות עובדים והיא: מניעת ניצול מצד המעבידים או מניעת אפליה אסורה ופסולה תוך כדי שמירת עיקרון השוויון. זכויות עובדים, באות לידי ביטוי בפרטים מהותיים בתעודת הזהות של העובד לדוגמא: שעות עבודה מוגדרות, הזכות לעבוד במקום עבודה תוך כבוד הדדי, תשלום בעבור שעות העבודה הרגילות וכן התשלום בעבור השעות הנוספות. המחוקק בא להגן על זכויות עובדים כאשר המעבידים יכולים לקפח אותן בקלות.

סעיפים זכויות עובדים :

ישנו סעיף בחוק שעות העבודה והמנוחה הקובע את המסגרת המותרת של שעות העבודה בהן העובד מחויב לעבודתו ולמעבידיו ואינו חופשי לעשות כרצונו.

סעיף נוסף בחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי בשבוע העובד לא יעבוד יותר מ- 45 שעות עבודה. החוק קובע את המקרים בהם מותר להעסיק שעות נוספות בתוספת לחיוב לשלם בעבור השעות הנוספות והמקרים בהם לא ניתן לעשות זאת. נוסף על כך החוק קובע כי יש לתת לעובד מנוחה שבועית אשר תהיה לפחות 36 שעות רצופות כולל יום המנוחה אשר תינתן לעובד בהתאם למקובל לפי דתו. זכויות עובדים לדוגמא: המנוחה השבועית של עובד יהודי תהיה במהלך שישי ושבת, ואילו המנוחה השבועית של עובד נוצרי תהיה ממוצאי שבת ועד ליום שני בבוקר.

ישנו סעיף לחוק שעות עבודה ומנוחה הקובע כי, יש ביכולתו של שר העבודה לאשר עבודה בשעות המנוחה השבועית, זאת בתנאי שמטרת העבודה בשבת הינה על מנת למנוע פגיעה בהגנת המדינה או בביטחון הגוף או הרכוש או בכדי למנוע פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים החיוניים לציבור.

כאשר ניתן אישור עבודה ביום המנוחה השבועי לפי הסעיף האמור לחוק שעות העובדה ומנוחה, התשלום עבור העבודה בימי המנוחה השבועית יהיה לפחות 150% משכרו הרגיל של העובד, כאשר השכר הרגיל יכלול כל תוספת שהמעביד משלם לעובדו. נוסף לכך, העובד יהיה זכאי לקבל מנוחה אחרת בשווי זמן המנוחה בה עבד.

ישנו חוק נוסף המהווה בסיס בזכויות עובדים הינו חוק חופשה שנתית. החופשה השנתית נקבעת לפי וותק העובד במקום עבודתו. בהפחתת ימי חופשת לידה, ימי חופשת מחלה ותאונה, ימי מילואים, ימי חג שלא עובדים בהם למעט מנוחה שבועית, ימי שביתה והשבתה וימי הודעה מוקדמת לפיטורין.

זכויות עובדים קבעו כי גם בזמן חופשה ללא תשלום יחסי העובד והמעביד ממשיכים להתקיים, ובמסגרת זו ממשיכות לחול החובות והזכויות ויחסי עובד מעביד.

לפנייה לעו"ד מתמחה בזכויות עובדים ודיני עבודה מלאו פרטים בלשונית למעלה ויחזור אליכם עו"ד מוסמך. שיהיה לכם בהצלחה בקבלת זכויות עובדים.
קידום אתרים
קידום אתרים בגוגל האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עו"ד כל הזכויות שמורות עורך דין אישי