לקביעת פגישה : 050-4988998

עו"ד

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

שם :  
טל':  
ייעוץ ראשוני ללא התחייבות


חוזה עבודה

חוזה עבודה הינו למעשה חוזה עבודה אישי כאשר לפיו חלים דיני החוזים הכלליים בשינויים המחייבים ובהתאם לתחום דיני עבודה כגון: חוקי העבודה, הוראות ההסכם הקיבוצי וצווי ההרחבה. חוזה עבודה בדיני עבודה מגדיר למעשה את טיב היחסים בין העובד למעבידו, לכן בהיבט הכללי מערכת בית המשפט רואה כי אותו כחוזה עבודה אישי. הן על העובד והן על המעביד חלות חובות שונות המתקיימות זו לצד זו, על המעביד חלה חובה לשלם את שכר העבודה, חובתו לספק עבודה ובמקרה בו המעביד אינו מספק עבודה עליו להמשיך ולשלם לעובד את שכרו, כמו כן חלה על המעביד גם חובת הגינות כלפי העובד, חובת נאמנות כלפי העובד, חובת העמידה בכל התשלומים שנקבעו בחוקי העבודה וחובת מסירת כל המסמכים הקשורים לעבודה לידי העובד.

מול חובות המעביד עומדות גם החובות החלות על העובד לדוגמא: החובה לעבוד, דחיית חובות העבודה בהסכמה מבלי שזה יחשב כהפרת חוזה, חובה לציית למעביד וכן לבצע את דרישותיו בהתאם לחוקי דיני העבודה, חובת הזהירות אשר במסגרתה העובד חייב לשמור על עצמו ועל אחרים ולא לנהוג באופן המסוכן כלפיהם וכלפי עצמו, עליו לשמור על הרכוש של המעביד ולא לגרום למעבידו נזק, בנוסף חלה חובת הנאמנות כלפי המעביד וחובת ההגינות כלפי המעביד.

ישנם מספר סוגים של חוזה עבודה אישי:

חוזה עבודה לתקופה מוגבלת -זהו חוזה עבודה המגדיר את תחילת העבודה ואת סיומה. במקרה בו המעביד לא חידש את החוזה, קיימת לעובד הזכות לפיצויים לפי סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורין.

• חוזה עבודה לתקופה בלתי מוגבלת - במסגרת חוזה עבודה זה לא נקבע המועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים. הבסיס לחוזה היננו יציב וברור, ניתן לשנות את פרטיו או להשלים אותו מעת לעת. סיום חוזה עבודה לתקופה בלתי מוגבלת יכול להסתיים במצב של התפטרות או במצב של פיטורין או במצב של פרישה לגמלאות.

חוזה עבודה לביצוע משימה מסוימת - זהו חוזה עבודה הנערך למטרת עבודה / משימה / מטלה מסוימת בלבד ואין זה משנה אם מדובר בתקופה מוגבלת או לא, למרות שחוזה עבודה מסתיים עם סיום העבודה/ המשימה/ המטלה.

מבחינת החוק אין צורך כי חוזה עבודה אישי יהיה כתוב בכתב, אך כאשר מדובר בתנאי עבודה של עובד אצל קבלן כוח אדם, אז כן חלה החובה לערוך חוזה עבודה בכתב ובהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, אלא אם כן, חל בעניינם הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי ההעסקה.

למרות שהחוק אינו דורש עריכת חוזה עבודה בכתב, ישנו סעיף בחוק - תנאי עבודה, על המעביד חלה החובה למסור לעובד הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקתו בהודעה לעובד יופיע פרטי המעביד, פרטי העובד ופרטי הממונה הישיר על העובד, תיאור תפקיד העובד, תאריך תחילת העסקתו, תקופת העבודה אם נקבעה, במקרה ומדובר בתקופה שאינה מוגבלת בזמן יש לציין זאת באופן ברור, שכר העבודה ומועד התשלום, שעות העבודה לפי ימים או שבוע, יום מנוחה שבועי, תנאים סוציאליים, פירוט סוג בסיס השכר - לפי חודש, שבוע, יום, תוצרת או קיבולת, ותוספת הערה כללית בה התנאים והפרטים שסכומו בחוזה עבודה אישי אינם באים לפגוע בזכויות עובד אחרות המוקנות לו על פי חוקי דיני העבודה.

עריכת חוזה עבודה ע"י עו"ד דיני עבודה תוביל אתכם להקבלת התנאים הטובים ביותר לפי חוק. פנו עכשיו ויערכו חוזה עבודה בעזרת עו"ד מתמחה דיני עבודה, מלאו פרטים בלשונית למעלה באתר ועו"ד מוסמך יחזור אליכם בהקדם. בהצלחה בעריכת חוזה עבודה הטוב ביותר.
קידום אתרים
קידום אתרים בגוגל האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עו"ד כל הזכויות שמורות עורך דין אישי