לקביעת פגישה : 050-4988998

עו"ד

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

שם :  
טל':  
ייעוץ ראשוני ללא התחייבות


הלנת שכר

ישנו הבדל חשוב מאוד בין זכות העובד לקבל שכר לבין זכותו לקבל פיצויים בדין הלנת שכר. הזכות לקבל שכר הינה זכות הנובעת מכוח חוזה העבודה שנחתם בין העובד למעבידו. השכר הינו התשלום הניתן לעובד בתמורה לעבודתו לכן, כאשר דנים בזכות לקבל שכר מתחילים דיני החוזים. כאשר אנו דנים בזכות לקבל פיצויי הלנת שכר, אנו מתחילים לפי חוק הגנת השכר.
בחוק זה ישנן שתי פרשנויות:

הראשונה היא הגדרת המושג "שכר עבודה", נקבע כי לעניין חוק הגנת השכר "שכר עבודה" הינו, תשלום שעובד קיבל בעבור עבודתו כולל חישובי תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות נוספות. כלומר, מדובר בתשלום עבור העבודה בפועל אצל המעביד.

השנייה מבוססת על הגדרת המושג "שכר עבודה" הינה, הגדרת המושג "שכר מולן" אשר בגינו נתבעים פיצויי הלנת שכר. בחוק נקבע כי לעניין חוק הגנת השכר "שכר מולן" הינו, שכר אשר הגיע לעובד עקב עבודתו אצל המעביד ואשר לא שולם לעובד 9 ימים לאחר המועד אשר נקבע כיום תשלום השכר.

לפי החוק על הזכות לשכר עבודה לא חלה התיישנות, אולם על הזכות לפיצויי הלנת שכר חלה התיישנות מהותית לפי הסעיף 17א לחוק הגנת השכר: לפני קבלת השכר ההתיישנות הינה תוך שנה מאותו היום אשר רואים בשכר כשכר מולן, ולאחר קבלת השכר ההתיישנות חלה 60 יום מיום קבלת השכר, ישנה אפשרות להאריך ב- 90 יום נוספים.

חוק הגנת השכר - המועדים לתשלום שכר לפי סוגיו השונים:

• שכר חודשי
• שכר שאינו שכר חודשי
• שכר בעד עבודה קבלנית
• שכר למי שחדל להיות מועבד
כמו כן נקבעו מועדים מיוחדים שנקבעו על ידי שר העבודה, ישנו מועד שנקבע לתשלום בעבור הגדלת שכר וישנו מועד אשר נקבע לתשלום קצבה חודשית. הפסיקה קבעה שמועדים אלו אשר נקבעו בחוק, מוחלים גם על עובד המקבל את שכרו לפי בסיס עמלות.

פיצויי הלנת שכר

מטרתו העיקרית של חוק הגנת השכר הינה להבטיח כי לעובד ישולם כל השכר המגיע לו בעבור עבודתו במועד ולא יאוחר מהמועד שנקבע. ישנו סעיף בחוק הגנת שכר הקובע את צורת חישוב גובה פיצויי הלנת שכר באופן מחמיר ביותר: הסעיף בחוק קובע כי לשכר מולן יתווסף הסכום הגבוה מבין פיצויי הלנת שכר הבאים:

• ישולם בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה חלקו העשרים משכר המולן, וישולם בעד כל שבוע או חלק מהשבוע שלאחריו, החלק העשירי משכר המולן.

• ישולמו הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת של 20% על הסכום הכולל של שכר המולן בתוספת הפרשי הצמדה בעד כל חודש שבתקופה האמורה, בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

הסעיף בחוק קובע כי:

פיצוי הלנת שכר יהיה לכל דבר, למעט סעיף זה, חלק משכר העבודה. חרף זאת, במקרים בהם מתקיימות הנסיבות כגון: טעות כנה מצד המעביד, למעביד לא הייתה יכולה להיות שליטה עליהן וחילוקי דעות בעניין עצם קיומו של החוב, ישנו סעיף בחוק הגנת השכר האומר כי ניתן להפחית פיצויי הלנת שכר או לבטל אותם בתנאי שאת הסכום שעליו אין מחלוקת יש לשלם בכל מקרה במועד שלו. כמו כן, במצבים בהם מתקיימת פשיטת רגל או פירוק תאגיד חל פטור מתשלום פיצויי הלנת שכר.

אם לא שילמו לכם משכורות בזמן, אם לא שילמו לכם פיצויים בזמן, אם אתם חושבים שיש לכם עילה לתביעת פיצויי הלנת שכר פנו עוד היום לעו"ד מתמחה בתחום פיצויי הלנת שכר, עו"ד לענייני עבודה, מלאו פרטיכם בלשונית באתר למעלה ועו"ד מוסמך יחזור אליכם בהקדם.

בהצלחה בתביעת הלנת שכר.
קידום אתרים
קידום אתרים בגוגל האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עו"ד כל הזכויות שמורות עורך דין אישי