לקביעת פגישה : 050-4988998

עו"ד

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

שם :  
טל':  
ייעוץ ראשוני ללא התחייבות


נפגעי תקיפה מינית

תקיפה מינית נחשבת למעשה חמור מאוד בעיני החוק ומעבר לכך האנס הפוגע מינית חייב בעמידה בפני הדין. במשרד עו"ד תקבלו תמיכה משפטית מלאה הכל יעשה באופן דיסקרטי לחלוטין.

המחוקק קבע כי העונש המרבי בעבירת אונס הינו 16 שנות מאסר, אולם בצד זאת נקבע כי במקרים ובנסיבות מיוחדות העונש המרבי בעבירת אונס יהיה 20 שנות מאסר. יש להדגיש כי אין הבדל בין הכותרת בסעיף "אינוס" לבין אונס. המילה אינוס משמעותה אונס. ביצוע אונס לפי ההגדרה בחוק הינו כלפי אישה בלבד, זאת ניתן ללמוד מלשון הסעיף הקובע כי עבירת אונס חלה במקרים בהם: "הבועל אישה" ומגדיר באופן מפורש כי: "בועל"- המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ כלשהו לאיבר המין של האישה".

אונס זוהי תקיפה מינית המתקיימת כאשר אדם מקיים יחסי מין עם אישה במקרים הבאים:

• כאשר קיום יחסי המין נעשו שלא בהסכמתה החופשית של האישה.

• כאשר קיום יחסי המין נעשו בהסכמת האישה אולם ההסכמה הושגה בדרכי מרמה הנקראת "מיהות העושה"- פירושה:
במקרה בו הוצגה בפני האישה זהות שקרית או בדויה או נמסרו לה פרטים לא נכונים אשר אם הייתה יודעת את תוכנם
האמיתי לא הייתה מסכימה לקיים יחסי מין עם אדם זה זהו מעשה של תקיפה מינית.

• כאשר קיום יחסי המין נעשו בהסכמת האישה, אך הסכמה זו הושגה במרמה לגבי "מהות המעשה"- פירושה: במקרים
מסוימים בהם לא היה צורך בעשיית המעשה והוא נעשה לצורך סיפוקו המיני של אותו אדם בלבד והטעיית האישה.
לדוגמא: כאשר מבוצעת בדיקה רפואית על ידי רופא שלא לצורך, וכל מטרת הבדיקה הינה להביא את הרופא לסיפוקו המיני זהו למעשה תקיפה מינית ללא כל הסכמה.

• כאשר מדובר במקרים של קיום יחסי מין עם קטינה אשר טרם מלאו לה 14 שנים, למרות שהקטינה נתנה את הסכמתה לכך זאת ע"פ חוק תקיפה מינית חמורה ניצול קטינה.

• כאשר מדובר באישה שהייתה במצב של חוסר הכרה או מצב אחר המונע ממנה את האפשרות לסרב.

• כאשר מדובר באישה חולת נפש או לקויה בשכלה ומצבה הנפשי או השכלי והיא נוצלה בקיום יחסי מין עמה, במקרה כזה, הסכמתה הנובעת ממצבה הנפשי או השכלי אינה מהווה הסכמה חופשית, והרי שמדובר בעבירת אונס וללא ספק תקיפה מינית.

בכל המצבים אלו, מדובר בעבירות אונס שהעונש המרבי בגינן הינו 16 שנות מאסר. מלבד מקרים אלו, ישנם מקרים מיוחדים שנסיבותיהם הקשות במיוחד מצדיקות עונש מאסר מחמיר יותר העומד על 20 שנות מאסר.

המקרים המיוחדים בעבירת אונס:

• כאשר מדובר במקרה בו הנאנסת הינה קטינה שטרם מלאו לה 16 שנים ולא נתנה את הסכמתה החופשית לקיום יחסי המין.

• כאשר מדובר בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים והסכמתה הושגה תוך מרמה לגבי "מיהות העושה" או "מהות המעשה".

• כאשר מדובר בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים והיא הייתה שרויה במצב של חוסר הכרה או במצב אחר המונע ממנה להסכמה חופשית.

• כאשר מדובר בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים והיא חולת נפש או לקויה בשכלה ומצבה הנפשי או השכלי נוצל בכדי לקיים יחסי מין עמה. במקרה כזה, הסכמתה הנובעת ממצבה הנפשי או השכלי אינה מהווה כלל הסכמה חופשית.

• כאשר התוקף מאיים בנשק חם או קר תוך ביצוע תקיפה מינית.

• כאשר תוך ביצוע עבירת תקיפה מינית נגרמת חבלה גופנית או נפשית או הריון.

• כאשר במהלך ה- תקיפה מינית מתעללים בנאנסת לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו.

• כאשר ביצוע עבירת האונס תקיפה מינית בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עם מבצע עבירת האונס על מנת לבצע את אותה עבירה.

תקיפה מינית - אישה נשואה

בעבר חלה הגישה כי לבעל יש זכות לבעול את אשתו ולכן נשים לא יכולות להתלונן כי קיום היחסים נכפה עליהן. אך היום בתקופת מודעות ושוויון נקבעה הגישה באופן חד משמעי כי גם אישה נשואה חייבת לתת את הסכמתה לקיום יחסי המין מתוך חופש בחירה ולא כפייה. בהתאם לכך ניתן להגיש תלונה כנגד הבעל בגין תקיפה מינית. אך חשוב לציין כי הוכחת עבירת אונס בין בני זוג נשואים הינה בעייתית יותר כאשר לא מדובר בזוג נשוי עקב העובדה כי כשמדובר בזוג נשוי לא עולה השאלה האם הם קיימו יחסי מין או לא אלא השאלה שעולה הינה האם קיום יחסי המין נעשה בהסכמה או לא, מצב זה הופך למורכב יותר כאשר מדובר בדרישה להוכיח את מידת הסכמת האישה לביצוע האקט המיני.

כאשר מדובר באלימות של הבעל כלפי האישה באופן כללי מבחינה פיזית ומבחינה נפשית, אם האישה תתלונן על תקיפה מינית וביצוע מעשי סדום, ישנו סיכוי גדול כי לכתב האישום יתווסף גם האישום בגין עבירת אונס וביצוע מעשה סדום. במקרים של נשים נשואות ובמקרים של נשים רווקות מתבצעות בדיקות רפואיות שנועדו בעצם לזהות לפי סמני חבלה פנימיים וחיצוניים באיברי המין של האישה. לכן, חשוב מאוד לפנות לגורמים הרלוונטיים ולדווח על ביצוע תקיפה מינית בהקדם, וכמה שיותר בסמוך למקרה האירוע מכיוון שיחד עם הזמן חבלות יכולות להתרפא ולא להשאיר סימן וזיהוי מידי יכול לתרום משמעותית להוכחת ביצוע קיום יחסי מין באלימות, אגרסיביות וכפייה, כמו כן ישנה חשיבות רבה להימצאות הזרע באיבר המין של האישה במבנה החיצוני או הפנימי שלו והימצאות טיפות של זרע או ד.נ.א על אזורים אחרים של הגוף, הבגדים וזירת ביצוע העבירה.

בנוסף לכך ישנן ראיות חשובות אשר ביכולתם להשאיר את אותותיהן רק בסמוך לביצוע תקיפה מינית כגון טביעות אצבע על הגוף ועל הבגדים, על השערות, רוק וכל ראיה מהותית חשובה יהיה ביכולה להביא למציאת מבצע העבירה החמורה והעמדתו לדין. בהצלחה.
קידום אתרים
קידום אתרים בגוגל האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עו"ד כל הזכויות שמורות עורך דין אישי